EXPO 2016 Antalya’nın cazibe merkezlerinden biri de EXPO Tepesi’dir. Yapay olarak oluşturulan EXPO Tepesi’nin amacı biyoçeşitlilik alt teması kapsamında, Akdeniz Bölgesinde geniş bir yayılış gösteren Toros Dağlarındaki orman çeşitliliğini göstermektir. Büyük Amfitiyatro, EXPO Tepesinin güneyinde yer almaktadır. Ziyaretçilerin giriş yaptığı ana girişin (Kuzey Giriş) batısında yer alan EXPO Tepesi, Toros Dağları Ormanlarına göre bitkilendirilmiştir. Toros Dağları geniş bir coğrafik alanı kapladığı için sembolik olarak bir bölümündeki bitki katmanları dikkate alınarak bitkilendirme çalışması yapılmıştır. EXPO Tepesindeki bitkilendirme, Toros Dağları’nın güney yamaçlarındaki ormanları temsil etmektedir.