Nepal Bahçesi

Ülke:

Federal Demokratik Nepal Cumhuriyeti

Tema:

Yeşil Şehirler: Akıllı Çocuklar

IMG_6201

Nepal sunumu, Yeşil Şehirlerin gelişimi ve Yeşil şehirlerin sürdürülebilirliğinin dayandığı Akıllı Çocuklar üzerinde şekillenecektir. Nepal Pavyonu'nun Sergideki Hedefi, geleneksel sanata, mimariye, kültüre, tarıma ve yiyeceklere, müziğe ve yaşam tarzı ile bağlantılı olarak etraftaki doğa ve çevrenin sürdürülebilir dengesine özellikle vurgu yapan çevre dostu Yeşil şehirlerin Nepal'de nasıl geliştirildiğinin çeşitli yönlerini en çekici ve etkileşimli bir şekilde sunmaktır.  Nepal'deki insanların günlük yaşamındaki yerli doğal kaynakların yenilikçi kullanımı da Nepal sunumunda özellikle vurgulanacaktır.  Nepal'in Expo 2016'daki hedefi, Nepal bakış açısını sunmak ve ayrıca genel olarak Expo'nun genel hedefini ve özel olarak Expo başlığı “Çiçekler ve Çocuklar”ı, “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya” sloganını ve “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Yaşam Geliştirme” temasını tamamlamak ve bütünlemektir.  

Sergi hedefi:

Umulan sonuç

Nepal Pavyonu Expo'da aşağıdakileri elde etmeyi umar:

·         Expo'nun genel hedeflerini elde etmeye katkı sağlamak.

·         Nepal Çiçekçiliğini, Kültürünü, Sanatını, Mimarisini, Eserlerini, Mutfağını ve "Yaşam Tarzı" olarak Yeşil şehirler kavramını dışarıdaki dünyaya sunmak.

Sergi İçeriği:

Nepal'in ulusal Pavyonu, ülkenin ulusa odağı olan "Yeşil Şehirler: Akıllı Çocuklar"ı ifade eden ve geliştiren ayrıntılı bir çalışma ile "Çiçekler ve Çocuklar" başlığı altında Expo'nun "Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Yaşam Geliştirme" temasını vurgulamak üzere tasarlanmıştır.

Nepal, eski bina teknik bilgisini ve temel olarak ahşap, metal, terakota ve taştan oluşan el ile işlenmiş doğa dostu yerli malzemelerini kullanarak tipik bir Nepal geleneksel mimari başyapıtı inşa etmiştir. Pavyon, çeşitli ortamlarda Pavyon'un farklı parçalarında ve bölümlerinde aşağıdaki ana sergileri sergileyecektir:

-          Sürdürülebilir Yeşil şehirler

-          Akıllı Çocuklar, Yeşil şehirlerin geleceği

-          Yeşil şehirlerin tarihi gelişimi

-          Biyoçeşitlilik ve

-          Sürdürülebilirlik 

Sanatsal el ile işlenmiş Pavyon, Yeşil şehirler ve akıllı çocukların öğelerini ve yaşam tarzını tasvir etmek için Nepal'in büyük bir sergisi olacaktır.  El ile işlenmiş neredeyse 300 MT ahşap, metal, taş ve terakota, yüzlerce zanaatkarın aileleri tarafından Nepal'de üretilir ve Expo 2016'daki Nepal Bahçesi bu sanatsal malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. 

Faaliyetler:

Nepal Pavyonu çekici ve etkileşimli bir şekilde aşağıdaki özel sunumu sunacaktır

23 Nisandan 31 Mayısa kadar – Nepal'deki çevre dostu Yeşil Şehirlerin Gelişimine ilişkin Özel Sunum

Haziran Ayı – Akıllı Çocuklar, Nepal'in Geleceği

Temmuz Ayı – Tarım, Bahçecilik, biyoçeşitliliğe ve Nepal'deki etkili geleneksel tıp yönteminin güvenilir kaynakları olarak Şifalı Otların ve Aromatik Bitkilerin sürdürülebilir tedarik zincirine özellikle odaklanılarak Çiçekçilik

Ağustos Ayı – Gelenek, Adetler ve Nepal'in Kültürü

Eylül Ayı - Nepal'de Ticarin ve Tuzimin Gelişimi

Ekim Ayı – Nepal'in Sanatı ve El Sanatları

Sempozyum, özel sergi, uzmanların ziyaretleri, ay boyu süren özel sunum sırasında düzenlenecektir.

Ahşap Oymacıları, Geleneksel Ressamlar ve Çömlekçiler tarafından canlı el sanatları gösterileri düzenli olarak düzenlenecektir.

Nepal'in iyi bilinen şefleri tarafından özel yiyecekler hazırlanan Canlı Mutfak, Nepal Pavyonu'nda ulaşılabilir olacaktır.

Nepal müziği, dansları ve diğer kültüre performanslar, Nepalli popüler sanatçılar tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecektir.

Nepal Hediyelik Eşya ve Nepal yiyecek stantları, ziyaretçilere, el ile işlenmiş tipik Nepal hediyelik eşyalarını ve Nepal lezzetlerini sunmak için faaliyette olacaktır.  

Arka plan:

Nepal Pavyonu'nun Tasarım Felsefesi

Himalaya ülkesi Nepal, çok çeşitli bir topografi ve demografi ile kutsanmıştır. Atalarımız, farklı sanat, mimari türlerini ve çeşitli doğa olaylarına en uygun "Yaşam Tarzı"nı ve ülkenin ritüel ve diğer sosyal kültürlerini kuşaktan kuşağa aktarmış. Bu evrilen karışım, doğa ile uyumlu bir yaşam sağlamıştır ve bu ülkeye benzersiz bir karakter vermiştir. Doğanın kendisi, yaşamın tüm yönlerinde farklı becerilerini ve sanatlarını sürdürmeleri için, yaşamlarını doğa ile uyumlu inşa edecekleri ve doğa ile bütünleşecekleri mükemmel bir uyum ve mutlulukla, özellikle sanatta ve mimaride Nepal'in sanatsal insanlarına bir platform sağlamıştır.

Pavyon, "Yaşam Tarzı"na yapılan özel vurgu ile aynı doğayı, mimariyi, sanatı, kültürü, yiyecekleri, çiçekleri yansıtmaya çalışır. Çiçekler ve Çocuklar, çeşitli sunumlar boyunca Nepal Pavyonu'ndaki faaliyetlerin merkezi olacaktır. Pavyonun merkezi stratejik alanlarında, doğa ile birlikte uyumlu yaşamı vurgulamak üzere DÜNYA BARIŞ BAHÇESİ oluşturulacaktır. Nepal'in, dünyadaki en yüksek zirve olan Everest Dağı'nın olduğu ülke şeklindeki meşhur kimliği de bolca vurgulanacaktır. Nepal'in zengin biyolojik çeşitliliği ve ayrışan bitki örtüsü de vurgulanacaktır. 

Nepal pavyonunun odak noktası, Kozmos'u sembolik olarak temsil eden MANDALA'dır. Mandala, yalnızca tapınak, saraylar ve basit konutların değil, tüm şehirlerin planlanması ve tasarlanması için bir dayanak ve araç olarak eski çağlardan beri Nepal'de kullanılmıştır. Mandala kusursuz şekli olarak kareden yararlanır. Kare, dört kesin esas ekseni ve köşesi ile sonlu bir şekil olarak değerlendirilir, mükemmel şekil ve denge sembolüdür.

Mandala, sırasıyla Toprak, Su, Ateş, Hava ve Gökyüzü gibi herhangi bir yaşam için temel olan beş temel öğenin uyumlu bir senkronizasyonunu, yaşam felsefesinin temel yönlerini de bünyesinde barındırır. Bu öğeler, açık şekilde tasarım ilkelerini takviye eder. Toprak nesnenin yaratıldığı yerdir. Gölet Suyu sembolize eder, yaşam kaynağıdır ve Ateş, ısının ve ışığın kaynağıdır. Pratik olduğu sürece en son noktada Güneş enerjisi kullanılacaktır. Aynı şekilde, binanın içindeki Havanın serbest şekilde akmasına izin verilecektir ve son olarak, gökyüzü evren olarak değerlendirilir ve tüm güçleri, alanları, ışınları ve dalgaları dünyadaki tüm Canlı türleri üzerine doğrudan etki eder.

Nepal Pavyonu'nun Tasarım Kavramı

Efsaneye göre, STUPA kendini, kendi kendine bir gölden göstermiştir ve insanlar tarafından herhangi bir yerleşim oluşturulmadan önce orada dinlenmiştir. Bu nedenle Stupa Nepal Pavyonu için "Tacın mücevheri" olarak seçilmiştir. Böylece, Stupa, ziyaretçilerin gezeceği Pavyonun Merkezi bölümü olarak kullanılmıştır. Mandala şeklindeki ve mistik olarak Cennet şeklinde değerlendirilen sarp tabana doğru yükselir. Bir göl üzerinde dinlenen bir dağı sembolize eden Stupa, gövdesi ve kubbesi gölet ile temsil edilen bir su birikintisinin üzerinde bulunan üç sıralı bir kaideye sahiptir. Stupa bu zorlu zamanlarda barış ve tüm insanlık için kardeşlik umudu işlevi görür.

Nepal Pavyonu'nun odak noktası BUDA'nın gerçek boyutlu heykeli ile DÜNYA BARIŞ BAHÇESİ şeklinde merkezdedir. Pavyonun önünde, pavyonun başlangıcında, sol taraftaki köşedeki Nepal Pagoda tarzı Tapınak ile birlikte tipik Nepal bahçesi ile çevrelenmiştir. Nepal geleneksel Sattal'ı (Dinlenme Yeri) ile Giriş ve Çıkış Kapılı taş musluk ana girişi süsleyecektir.

Stupa için temel yapı malzemesi Topraktır. Yapı için kazı çalışması, daha sonra Su ile doldurulacak hendekler bırakacaktır. Giriş noktasındaki kademeli taş oluk, pek çok yıllık doğal kaynaklardan su besleme sisteminin geleneksel bir yolunu vurgular. Bu, kendi içinde, geleneksel mimarinin ve teknolojinin de bir sembolüdür. Görüntüleri ve oymaları yalnızca seyretmek zevkli değildir, bunlar aynı zamanda zanaatkarların sanatını ve becerisini de vurgular ve doğa ile mükemmel uyumun tonlarını yankılar.

Tematik sergiler için Sattal şeklindeki avludan (iki zıt köşede bulunan kaplı yapı) yararlanılır. Bu, bugün hala Nepal'deki eski tarihi yerleşimlerde bulunabilen müşterek bir yapıdır. Sattal'lar hem ziyaretçiler için sığınak hem de bayram ve sosyalleşme gibi çeşitli faaliyetleri yürütmek için bağ noktaları olarak sunulur.  Ancak, hızlı kentleşme ve endüstrileşmenin, bu topluluk yerleşimlerini ve mimarilerini ve yapılarını ortadan kaldırdığını belirtmek üzücüdür. Artık, bu yapı türlerinde kalan daha büyük topluluklar yerine çekirdek aileler ve topluluklar vardır.  Bu nedenle, Sattal, geleneksel ve müşterek yaşam tarzının olumlu yanlarını yeniden meydana getirmek üzere oluşturulmuştur ve sergi, kültürel faaliyetler ve bilgi merkezleri olarak onları kullanan çeşitli stantlara ev sahipliği yapmak için Expo'da bu yapılar kullanılacaktır.

Giriş noktasının zıt köşesi, şifalı otlar, ağaçlar ve geleneksel ilaçlar için kullanılan bodur ağaçlar bahçesi olarak kullanılacaktır. Bu bahçe, atmosferin arıtılmasında üstlendiği önem ve diğer yaşam çeşitleri için doğal habitat olabilmesi akılda tutularak oluşturulmuştur.

Geleneksel mimari, toprak, ahşap ve taş gibi doğal kaynakları kapsamlı şekilde kullanacaktır. Bu malzemeler, doğanın girift ve hassas dengesi bozulmaksızın tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir, değiştirilebilir ve atılabilir. Bu nedenle, geleneksel mimarinin, modern olanlardan çok daha çevre dostu görünmesi mucize değildir.

"Çiçekler ve Çocuklar" sloganı ve "Gelecek Nesil için Yeşil Bir Yaşam” teması, doğanın kendisi kadar geniştir ve 192 gün içinde tek stantta denemeyi ve sunmayı bırakın, tam olarak anlamak herkes için imkansızdır. "Yeşil Şehirler: Akıllı Çocuklar” alt temalarının bile anlaşılması için çok fazla zaman gereklidir ve gerçek görkemi ile tümünü ifade etmek için daha da fazlası gerekir.

Ancak, Nepal'in Ulusal Pavyonu, çok az da olsa bunu deneyecektir ve hiç kimsenin Doğayı ve güzelliğini tüketmemesi için azaltma, tekrar kullanma ve geri dönüşüm mesajını vurgulamak üzere "Yeşillikle Yaşamak" mesajı ile Expo 2016 Antalya forumunda Nepal'in tematik bir sunumunu sunacaktır. Dünya maddi olarak zenginleştikçe, doğayı dengede tutmak için ruhsal gelişime yer açılması gerektiğine de gerçekten inanıyoruz. Yalnızca bu güçlü inan ve mesaj ile evrene kalıcı bir barış ve uyum getirebiliriz.

 • IMG_6208
 • IMG_6207
 • IMG_6205
 • IMG_6204
 • IMG_6203
 • IMG_6202
 • IMG_6201
 • aDSC_9977
 • 25-05-2016 Nepal (19)
 • 25-05-2016 Nepal (18)
 • 25-05-2016 Nepal (17)
 • 25-05-2016 Nepal (16)
 • 25-05-2016 Nepal (15)
 • 25-05-2016 Nepal (14)
 • 25-05-2016 Nepal (13)
 • 25-05-2016 Nepal (12)
 • 25-05-2016 Nepal (11)
 • 25-05-2016 Nepal (10)
 • 25-05-2016 Nepal (9)
 • 25-05-2016 Nepal (8)
 • 25-05-2016 Nepal (7)
 • 25-05-2016 Nepal (2)
 • 25-05-2016 Nepal (5)
 • 25-05-2016 Nepal (3)
 • 25-05-2016 Nepal (6)
 • 25-05-2016 Nepal (4)
 • 25-05-2016 Nepal (1)