Almanya Bahçesi

Ülke:
Almanya

Tema:

Geleceği ekmek – Yenilenebilir kaynakların yenilikçilik potansiyeli

 13428464_1066468153429084_3294273274658487312_n

Sergi hedefleri:
 
Ekonomik güç uzun yıllardır önemli ölçüde fosil kaynakların kullanımına dayanmaktadır. Bugün bunun için ödememiz gereken bedel açıkça görülmektedir; tüm sonuçlarıyla iklim değişikliği, hava, su ve toprak kirliliği ve temel hammaddelerin yetersizleşmesi...
 
Ve çözüm için arayışlar başlamıştır. Sürdürülebilir bir biyoekenomide yenilebilir hammaddeler, daha da önemli hammadde tedarikçilerine dönüşmektedir bu nedenle, yenilenebilir kaynaklar ekonomik faaliyetin temeli haline gelmektedir.
 
Almanya – diğer birçok ülke gibi -  bu zorluklarla karşılaşmıştır. 2013'ten beri yürürlükte olan "Biyoekonomiye ilişkin Politika Stratejisi" temelinde, sürdürülebilir biyolojik tabanlı ekonomi en acil şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Bu gelişim ve dönüşümü sağlayabilmek için teknik, ekonomik, ekolojik ve politik tedbirler yanında dönüşüme tüm toplumsal aktörlerin dahil edilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle sürdürülebilir bir biyoekonominin potansiyelini sadece üreticilere anlatmak değil aynı zamanda tüketiciler için de yaşanabilir ve anlaşılabilir hale getirmek önemlidir. Almanya Expo Bahçesi bunu kendisine amaç olarak koymuştur.
 
 Sergi içeriği ve arka planı:
"GELECEĞİ EKMEK – Yenilenebilir kaynakların Yenilikçilik Potansiyeli" sloganı altında gündelik yaşamın dört alanı belirlenmiştir. Bu alanlarda yenilebilir hammaddelerin ya da bunlardan üretilen ürünlerin kullanım imkanları bugün bile mevcuttur.
 
 1. Şifalı bitkiler ve özütler - özel bitkisel maddeler
 
 Özel bitkisel maddelerin çıkarılması ve kullanımı, insanlık tarihinde eskilere uzanır ve doğa bilimleri, teknoloji, ticaret ve kültür arasındaki önemli bir bağı temsil eder. Bahçe bitkisi üretimi, özel bitkisel maddelerin çıkarılması için önemli bir rol oynar ve gelecekte hala geliştirilebilir.
Kozmetikler, deterjanlar ve elbette biyolojik tıbbi ürünler, özel bitkisel maddelerin, önemli uygulama alanlarındandır. Tüketiciler, özel bitkisel maddeleri içeren pek çok diğer gündelik yaşam ürününün de olduğunu pek fark etmez Ve potansiyel, tam olarak kullanılmaktan çok uzaktır. Sadece birkaç örnekten bahsedersek, haşere ile mücadele, endüstriyel temizleyiciler, veteriner ilaçları ve yiyecek takviyeleri alanında yeni ürün gelişmeleri vardır.

Özel maddeler dünya çapında 50.000 ila 70.000 farklı bitkiden çıkarılır. Almanya, Avrupa'daki en önemli bitkisel madde işleyicilerinden biridir. Bunların %90'dan fazlası, diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye'den ithal edilir. Maddeler temel olarak vahşi ekin toplamalarından kaynaklanır, ancak kaliteyi güvence altına alan izlenebilirliği sağlamanın tek yolu bu olduğundan seçkin yetiştirmeye yönelik artan bir eğilim vardır.

"Şifalı Otlar ve Özütler"e ayrılan sergi bölümü, gündelik yaşamın çeşitli ürünleri için yenilenebilir ham maddelerin belirli bir özelliği olarak özel bitkisel maddeleri kullanmanın fırsatlarını ve avantajlarını sunar.

2. Yenilenebilir büro

Almanya'da, 17 milyon kişi, iş günlerinin çoğunu bir büroda harcar. Ek olarak, ekranın ve bir masanın önün her gün saatlerce oturan öğrenciler ve okul çağındaki çocuklar da vardır. Bu, yaşam süresinin önemli bir kısmının kapalı odalarda, çoğunlukla petrol bazlı ürünlerden yapılma ürünlerle çevrelenmiş şekilde geçirilmesini açıklar.

Sadece canlı pazar nedeniyle olmasa da, yenilenebilir kaynaklardan gelen ürünlerin gelişimi çeşitlidir, büro çalışma alanları için yenilikçi ve ekolojik olarak uyumlu günlük kullanım malzemeleri bugün mevcuttur. Bunlar, iç mekan iklimi, görünümü ve sağlık yönlerinin modern gerekliliklerini karşılayan binaların ve büroların çevre dostu tasarımını sağlar. Pek çok işveren bu "yumuşak" faktörlerin, motivasyonu ve personelin kurum ile özdeşleşmesini arttırmaya yardımcı olabildiğini fark etmiştir.

Bütüncül ekonomik analiz, uzun süreli kullanım, yüksek kalite, CO2 tasarrufu potansiyelleri gibi yönleri de hesaba katarsa, yenilenebilir ham maddelerden gelen ürünleri kullanmaktan kaynaklanan, duruma göre daha yüksek maliyetler kısmen dengelenebilir.

Serginin "Yenilenebilir Ofis"e adanmış bölümü yenilenebilir ham maddelerden gelen neredeyse 100 çok farklı ürünü sergiler: ahşap bina malzemesi, ahşaptan, muşamba ve keçi tüyünden yapılma zemin kaplaması, balçık ve doğal renkli duvarlar ve elbette pek çok büro malzemesi.

3. Bahçecilik

Bahçecilikte, çiftçilik ve ormancılık sektöründen de fazla fosil bazlı plastik kullanılır: Bitki saksıları, malç filmler veya bitki klipsleri sıklıkla vazgeçilmez destek araçlarıdır. Bu ürünlerden kaynaklanan çevre kirliliğinden kaçınmak için, tekrar toplanmaları, temizlenmeleri ve kullandıktan sonra geri dönüştürülmeleri gereklidir. Bu, aşırı ek çabaya neden olur. Bu nedenle, belli bir süreden sonra biyolojik bozunum yaşayan veya çürüyebilen biyoplastiklerden yapılan ürünler özellikle bahçecilikte çok talep görür.

Ancak, biyolojik tabanlı ürünler, petrol ve yağlayıcılar gibi giriş ürünleri söz konusu olduğunda çevre dostluğu açısından bir numaraya da yerleşir. Toprak veya sulara sistematik olarak ulaşmaları durumunda veya bir kaza nedeniyle, çevre üzerindeki etkisi, "hızlıca biyolojik bozunabilme" özellikleri sayesinde önemli derecede azalır.

Ürünlerin geniş aralığı ve olası uygulamaların çokluğu, serginin "Bahçecilik" için ayrılan bölümünde tasvir edilir.

4. Yenilenebilir ham maddelerle inşaat

Yenilenebilir ham maddelerle inşaat Alman kültürünü ve inşaat tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve bugün hala beton ve çelik, inşaat malzemesi olarak ahşabın yerini düzgün şekilde alamamıştır. Artık yükselmeye başlayan deneysel bir eğilim görüyoruz: Yenilenebilir ham maddeler ile inşaat ve yaşamak yeniden "moda". Bu, yalnızca ekolojik değil aynı zamanda ekonomik ve özellikle yaratıcı avantajlara sahip.

Yenilenebilir inşaat malzemeleri paleti geniştir. Yapı malzemelerinin yanı sıra, yalıtım malzemeleri, taban kaplamaları, duvar kaplamaları, boyalar ve vernikler ve mobilyaları da içerir.

Özellikle yeni binalarda ve restorasyonlarda ahşabın kullanılması hızla artmıştır. Artık teras döşeme pazarının %15'lik payına sahip olan ahşap-plastik bileşimler (WPC) gibi yenilikçi, orijinal inşaat malzemeleri sayesinde pazar ivme kazanmaktadır. Biyoplastik ürünler, iklime tepkisel cephe bileşenlerindeki kullanımları gibi, diğer alanlarda da artan şekilde önem kazanmaktadır. Yenilenebilir ham maddelerden üretilen Yalıtım malzemelerinin kullanımı da önemli bir oranda büyümektedir. Ahşap mobilyalar artık, tekrar toplam mobilya pazarının 2/3'ünden fazlasını oluşturur.

Sürdürülebilirlik ve ekoloji bağlamında, yenilenebilir ham maddelerden üretilen inşaat malzemeleri önemli bir avantaj sunar: çok uzun bir yaşam döngüsü boyunca, bitkilerin büyürken emdiği karbon diyoksiti depolar.

Serginin "yenilenebilir ham maddeler ile inşaat"a ayrılmış bölümü, ürünlerin geniş çeşitliliğine ilişkin bir kavrayış sağlar. Sergi, doğal inşaat malzemelerinin yüksek teknik talepleri de çok iyi karşılayabildiğini gösterir.

  • Almanya2
  • Almanya1
  • 13509114_1066468140095752_8231774148862175920_n
  • 13428403_1066468136762419_2467586117898900940_n