EXPO 2016 Antalya Ne Kazandıracak?

EXPO 2016 Antalya, bitki zenginliği ve yapılarıyla Antalya’ya kalıcı bir miras bırakırken, kent turizmine uzun vadeli katkı sağlayacaktır.

Bir EXPO, her şeyden önce, bir sergidir: Bir ülkenin belli bir konu ile ulaştığı son noktayı, EXPO’nun teması ile ilgili katılımcı ülkelerde ve Dünya’da erişilen son noktayı sergiler.

«Yeşil» Marka

EXPO 2016 Antalya, diğer botanik EXPO’larda olduğu gibi, bulunduğu kenti yeşil marka haline gelme fırsatı vermektedir. Bu sayede,

- Uluslararası bilinirlik artar

- İmaj yükselir

- Turizm endüstrisi desteklenir

- Çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık artar

- Kent halkının yaşam kalitesi artar

- Altyapı ve erişilebilirlik iyileşir

- Geçici ve kalıcı istihdam artar

EXPO alanları, EXPO sonrasında da kente ve halka hizmet vermeye devam etmekte, ziyaret edilmekte, çevre, botanik ve organik tarım gibi disiplinlerde uluslararası bir merkez olma niteliği kazanmakta ve ayrıca, kültür turizmi bakımından şehir ve ülkeye kalıcı bir değer sağlamaktadır.

Ülke içi Dayanışma & Uluslararası Tanıtım

EXPO 2016 Antalya ülkemizi ve kentimizi hem konuk ülkelerde, hem uluslararası platformlarda, hem de sürdürülebilirlik gibi hayati bir kavram etrafında yapılanan ve faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum-kuruluşları, STK’lar ve bireyler nezdinde önemli bir noktada konumlandıracaktır.

Türkiye Turizime olan Katkıları

Ülkemizin tanıtımına sağlayacağı olumlu katkı yanında farklı bir alanda, doğa, çevre ve bahçecilik turizmi konusunda yepyeni bir kitleyi kentimize çekecek, turizm ürünlerini çeşitlendirecek, yerli ve yabancı turist hacmini artırarak kentin kalkınmasına, istihdamın ve refahın artmasına katkıda bulunacaktır.

Küresel Farkındalık

EXPO 2016 Antalya, çevre ve sürdürülebilirlik alanında gezegenimizin geleceğine katkılarımız ve yatırımlarımız hakkında küresel bazda gelinen en son noktanın vitrini olacaktır. Her bir ülke, kendi bahçe kültürünü bizimle paylaşarak kültürel zenginliğimizi artıran bir görsel şölen sunarken, aynı zamanda küresel çevre sorunlarına ve çocuklarımıza hazırladığımız geleceğe dair çok önemli konuların da altını çizecektir.

Küresel Çevre Sorunları

Bu bağlamda, EXPO 2016 Antalya gelecek nesillere bırakacağımız dünya kapsamında değineceği sorunlar:

“Yeşil” kavramı ve sürdürülebilirliği

Kentsel alanlarda kaybolan yeşil renk

Yok olan bitki türleri ve Ormanlar

Çölleşme

Küresel Isınma

Tükenen kaynaklar ve bunlarla birlikte yok olan geçim kaynakları ve yaşamları

 

Çözüm Ortamı

EXPO 2016 Antalya, bu sorunlara karşı alınacak önlemler ve çözümlere dair eşsiz bir küresel platform sunacaktır.

.

Dünya İçin

EXPO 2016 Antalya, Türkiye ve Antalya için güçlü bir vizyon oluşturmayı hedeflemiştir.

Daha yaşanır bir dünya için ülkeleri bir araya getirmiştir.

Çevresine duyarlı ve bilinçli yaklaşan, geleceğin yöneticisi çocuklara bugünden sorumluluk yüklemek, hissettirerek düşündürmek ve çözüme katılımlarını sağlamak projenin temel gayesidir.

Nasıl? 

Geleceğin yöneticisi çocuklara, çevresine duyarlı ve bilinçli yaklaşan, aşağıda belirtilmiş olan olanakları bugünden sağlayarak:

Doğayı tanımaların, benimsemelerini ve korumalarını sağlamak

Sorumluluk yüklemek

Hissettirerek düşündürmek

Çözüme katılımlarını sağlamak

Bu doğrultuda EXPO alanının genelinde çocukların doğayı tanımalarına ve benimsemelerine imkân sağlayacak etkinlikler planlanmıştır.

Gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak için herkesin katkıda bulunması gerekliliği, “yaşam için çevre, çevre için yaşam” bilincinin oluşturmanın önemi, projenin detaylarında, eğlendirerek eğitecek senaryolarla destekleniyor. Her yaştan ziyaretçinin katılımına uygun oyunlar, bulmacalar ve rotalarla kuşaklararası bir doğa sevgisi ve bilinci geliştirilmek isteniyor.

Etkinlikler

EXPO 2016, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeni nesillere aktarılmasında üstlendiği misyonunu, sergi alanındaki etkinlikler ile gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

“Çiçek ve Çocuk” temasını, görsel ve mekansal anlatımlarla ifade edip, öğreten ve sevdiren etkinliklerin sergilenmesi hedeflenmiştir.

Endemik bitkiler, sera, çiçek sergi alanları ve tematik bitki koleksiyonları sayesinde ziyaretçiler, aşina oldukları bitkilerin yanı sıra, yaşadıkları ülke ve iklime uzak bitkileri de görme ve onlar hakkında bilgi sahibi olma imkanı bulmaktadır.

EXPO Ormanı, ziyaretçilerin doğayla başbaşa kalabilecekleri etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tarım ve biyoçeşitlilik müzesi, insanın bitki ile olan ilişkisinin geçmişine ve geleceğine ışık tutmaktadır.

Anlatımlar tema ve alt temalarla bütünleştirilerek, sanatsal, tarihsel ve kültürel etkinliklerle desteklenecektir.

Katılımcı ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilecek konferans ve sempozyumlar EXPO 2016’nın kültürel ve sanatsal bir etkileşim alanı haline gelmesini sağlamakatdır.